Bezpieczeństwo Biznesu

W zakresie bezpieczeństwa biznesu mamy dla Państwa dopasowaną do potrzeb ofertę, która zminimalizuje ryzyko powstawania wszelkich nieprawidłowości wewnątrz firmy. Wysoki poziom ochrony wewnętrznych zasobów jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju każdej działalności gospodarczej.

Wywiad gospodarczy

Wnikanie w strukturę firmy, identyfikowanie słabych punktów, nieszczelności informacyjnych, możliwości wycieku danych wrażliwych, luk w systemach bezpieczeństwa informatycznego, jak i słabych obszarów ochrony fizycznej.

Wiarygodność pracowników

Ich przeszłości biznesowej, zawodowej i społecznej, konfrontowanie informacji zawartych w dokumentach z rzeczywistością, badanie wiarygodności CV, ustalanie faktycznych ścieżek kariery tych osób, także pod kątem karalności lub niedozwolonej aktywności w internecie.

Nieuczciwa konkurencja

Obserwacja, zbieranie materiałów dowodowych, ocena skali zjawiska i możliwości zapobiegawczych lub procesowych.

Ponadto zajmujemy się

  • ochrona znaków Towarowych – zbieranie informacji oraz uzyskiwanie materiału dowodowego dotyczącego procederu podrabiania zastrzeżonych znaków towarowych
  • sprawdzanie wiarygodności partnerów biznesowych – przeszłości firm, ich rzeczywistej kondycji biznesowej i kredytowej, prawdziwości danych zawartych w przedkładanych dokumentach, weryfikacją wszelkich danych ekonomicznych, liczbowych i merytorycznych,
  • rozeznanie w możliwości naruszenia praw przez osoby i firmy, ustalanie zakresu naruszeń, możliwość podejmowania działań prawnych i rozeznanie zakresu tych działań, szacowaniem strat wynikłych z naruszeń,
  • ujawnianie przestępstw dokonanych na szkodę firmy – obserwacja, zbieranie materiału dowodowego, rozeznanie skali dokonanych przestępstw, również tych, do których doszło w przeszłości, czy to w związku przyczynowo-skutkowym, czy też nie związanych z podstawowym przedmiotem zainteresowania, szacowanie zaistniałych strat,

Inne aspekty bezpieczeństwa

  • ustalanie majątku dłużnika – obserwacja, zbieranie dowodów, szacowanie, możliwość windykacji, opłacalność podejmowania tych działań,
  • ustalanie aktualnego miejsca przebywania dłużnika – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, rozeznawanie prawnych możliwości ściągnięcia go do kraju (lub państwa trzeciego) i podjęcia działań windykacyjnych,
  • wykrywanie działań na szkodę firm ubezpieczeniowych – ocena szkód pod kątem możliwości wyłudzenia, oszacowanie możliwości procesowych w dochodzeniu praw, przygotowanie różnorodnego materiału dowodowego i procesowego,
  • analiza dokumentacji i ujawnianie fikcyjnych zdarzeń będących podstawą do wypłaty odszkodowań.

Co jest jeszcze istotne
w prawidłowym rozwoju działalności gospodarczej?

Należy pamiętać również, że w każdej prowadzonej działalności niezwykle istotna jest ochrona biznesu poprzez analizę dokumentacji oraz wykrywanie wszelkich działań na szkodę firmy, a często z tym powiązane jest ustalenie aktualnego miejsca przebywania dłużnika oraz ustalenie majątku dłużnika. Wszystko to ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie firmy, a nasze biuro do każdego klienta podchodzi indywidualnie, dokładając wszelkich starań w zapoznaniu się z Państwa sprawą i należycie ją rozwiązując. Jednym słowem, pomagamy podejmować decyzje i rozwiązywać problemy, które ułatwią Państwa życie oraz poprawią funkcjonowanie firmy.

Skontaktuj się z nami

Biuro Detektywistyczno - Wywiadowcze
Daniel Gajska & Rajmund Majchrzak s.c

575 902 550     575 899 550

ul. Grunwaldzka 517A/6, 62-064 Plewiska
NIP: 779-243-52-42 REGON: 362726110

kontakt@bdwpoznan.pl