Oferta dla Kancelarii Prawnych - Biuro detektywistyczno-wywiadowcze Gajska & Majchrzak

Oferta dla Kancelarii Prawnych

W zakresie oferty dla kancelarii prawnych zajmujemy się m.in.:

– weryfikacją przdłożonych materiałów procesowych pod kątem ich prawdziwości, autentyczności, legalności pozyskania, czy też innych potencjalnych wad procesowych, zdobywaniem nowych materiałów mogących zastąpić wycofane lub wadliwe elementy dowodowe,

– ustalaniem nowych źródeł dowodowych – zarówno osobowych, jak i materialnych, czy też audiowizualnych, pozyskiwanych drogą obserwacji lub analizy internetu, wzmacnianiem pozycji procesowej stron, działaniami doraźnymi polegająceymi na interwencyjnym, szybkim pozyskiwaniu dowodów,

– ustalaniem faktycznego przebiegu zdarzenia – weryfikacji świadków, eliminacji zeznań o wątpliwej wartości, eliminacji z procesu świadków o wątpliwej reputacji lub znikomej wiarygodności (po ich sprawdzeniu), pozyskiwaniu dodatkowych źródeł dowodowych – osobowych lub technicznych, innych punktów widzenia, czy też pominiętych materiałów prasowych i internetowych mających wpływ na wynik sprawy,

– wnikliwym researchem internetowym, prasowym, czy penetracją grup społecznościowych pod kątem pozyskiwania dowodów procesowych lub ustalania wiarygodności świadków, zgodności ich opinii i stanowisk z rzeczywistością, czy głoszonych poglądów mogących mieć wpływ na sprawy,

– prowadzeniem obserwacji i ich dokumentowaniem przy użyciu środków technicznych we wszystkich zakresach współpracy z kancelariami prawniczymi,

– pomocą w przeprowadzaniu wszelkich ekspertyz kryminalistycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych środków analitycznych i technologii użytkowanych w badaniu dowodów,

– uzyskiwaniem źródeł dowodowych w sprawach rozwodowych (nagrania, zdjęcia, zeznania świadków), opracowywaniem materiałów, oceną materiału technicznego,

– uzyskiwaniem źródeł dowodowych w sprawach spadkowych, ustalaniem rodzicielstwa, rozeznawaniem przeszłości osób i rodzin (elementy genealogiczne),

– wykonywaniem innych, zgodnych z prawem zleceń na potrzeby kancelarii prawnych lub notarialnych.