Zamówienia Publiczne - Biuro detektywistyczno-wywiadowcze Gajska & Majchrzak

Zamówienia Publiczne

W zakresie segmentu zamówień publicznych zajmujemy się m.in.:

– analizą materiałów przetargowych, zarówno pod kątem zgodności z przepisami polskimi i unijnymi (ewentualnie państw trzecich), jak również pod względem formy (eliminacja błędów formalnych) i poprawności merytorycznej, a także zgodności proceduralnej z przedmiotem zamówienia,

– weryfikacją dokumentów sprawdzenia wiarygodności oferentów – faktyczną historią firmy, jaj deklarowanymi osiągnięciami biznesowymi, kondycją finansową, sytuacją ekonomiczną i kredytową, wiarygodnością na rynkach: krajowym i zagranicznym, profesjonalizmem w danej branży, otoczeniem biznesowym i ewentualnymi powiązaniami ze środowiskami niepożądanymi,

– ujawnianiem nieuczciwej konkurencji w obrębie przetargu – obserwacją, zbieraniem materiałów dowodowych, oceną skali zjawiska i możliwości zapobiegawczych lub procesowych, procedowaniem zgłoszeń w tym zakresie, oprotestowywaniem przetargów,

– sporządzaniem pism przetargowych – ofert, odwołań, protestów i innych,

– obserwacją osób i miejsc oraz dokumentowaniem za pomocą środków technicznych wszelkich elementów procesu przetargowego, jak i innych procesów gospodarczych.