Oferta dla Kancelarii Prawnych - Biuro detektywistyczno-wywiadowcze Gajska & Majchrzak

Oferta dla Kancelarii Prawnych

Zdarza się, że kancelarie prawnicze przyjmują zlecenia, które wymagają zastosowania dodatkowych środków, w celu sprawdzenia wiarygodności zarówno swoich Klientów, jak i osób, ku którym ma paść oskarżenie, a w późniejszym czasie proces oraz walka na dowody. Z naszym biurem detektywistyczno-wywiadowczym współpracuje wiele kancelarii prawniczych. Jesteśmy w stanie zaoferować usługi związane z różnego rodzajami spraw sądowych, zapewniając najwyższy poziom dyskrecji i poufności skompletowanych danych oraz informacji, a przede wszystkim – ich rzetelność!

W czym dokładnie się specjalizujemy?

W naszej ofercie czołowe miejsce zajmuje weryfikacja oraz zbieranie dokumentacji dowodowej, która będzie zaakceptowana na rozprawie sądowej. W zakresie oferty dla kancelarii prawnych będą to przede wszystkim takie działania, jak:

  • weryfikacja przedłożonych materiałów procesowych pod kątem ich prawdziwości, autentyczności, legalności pozyskania, czy też innych potencjalnych wad procesowych, zdobywanie nowych materiałów mogących zastąpić wycofane lub wadliwe elementy dowodowe,
  • ustalanie nowych źródeł dowodowych – zarówno osobowych, jak i materialnych, czy też audiowizualnych, pozyskiwanych drogą obserwacji lub analizy internetu, wzmacnianie pozycji procesowej stron, działaniami doraźnymi polegającymi na interwencyjnym, szybkim pozyskiwaniu dowodów,
  • ustalanie faktycznego przebiegu zdarzenia – weryfikacja świadków, eliminacja zeznań o wątpliwej wartości, eliminacja z procesu świadków o wątpliwej reputacji lub znikomej wiarygodności (po ich sprawdzeniu), pozyskiwanie dodatkowych źródeł dowodowych – osobowych lub technicznych, innych punktów widzenia, czy też pominiętych materiałów prasowych i internetowych mających wpływ na wynik sprawy,
  • wnikliwy research internetowy, prasowy, czy penetracja grup społecznościowych pod kątem pozyskiwania dowodów procesowych lub ustalania wiarygodności świadków, zgodności ich opinii i stanowisk z rzeczywistością, czy głoszonych poglądów mogących mieć wpływ na sprawy,
  • prowadzenie obserwacji i ich dokumentowanie przy użyciu środków technicznych we wszystkich zakresach współpracy z kancelariami prawniczymi,
  • pomoc w przeprowadzaniu wszelkich ekspertyz kryminalistycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych środków analitycznych i technologii użytkowanych w badaniu dowodów,
  • uzyskiwanie źródeł dowodowych w sprawach rozwodowych (nagrania, zdjęcia, zeznania świadków), opracowywanie materiałów, oceną materiału technicznego,
  • uzyskiwanie źródeł dowodowych w sprawach spadkowych, ustalenie rodzicielstwa, rozeznawanie przeszłości osób i rodzin (elementy genealogiczne),
  • wykonywanie innych, zgodnych z prawem zleceń na potrzeby kancelarii prawnych lub notarialnych.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Ze względu na dużą konkurencję na rynku, prawnicy i adwokaci prowadzą zaciekłą walkę w sprawach swoich Klientów, gdyż ich sukces to zasługa, którą mogą dodać sobie każdorazowo do portfolio, które w pewnym momencie ich kariery może zadecydować o utrzymaniu się na rynku. Jednak skuteczność kancelarii prawniczych nie w każdym przypadku opiera się tylko i wyłącznie na ich wiedzy prawnej i doświadczeniu zawodowym.

W wielu przypadkach konieczne są nowe dowody lub analiza danych, by zyskać nowe argumenty, dzięki którym zostanie przechylona szala zwycięstwa w odpowiednim, pożądanym dla kancelarii/ prawnika kierunku. Nasze usługi z pewnością się do tego przysłużą, gdyż wykonujemy je profesjonalnie oraz oferujemy pozyskanie wszelkich istotnych informacji, które mogą dać świeże i zupełnie zmieniające postać rzeczy spojrzenie na sprawę.