Sprawy rodzinne - Biuro detektywistyczno-wywiadowcze Gajska & Majchrzak

Sprawy rodzinne

W zakresie spraw rodzinnych zajmujemy się m.in.:

– obserwacją osób i miejsc oraz dokumentowaniem zdarzeń i procesów za pomocą środków technicznych – w grę wchodzi tu obserwacja fizyczna, fotografia, nagrania audio i video (HD), obserwacja stacjonarna i mobilna (śledzenie obiektów – pieszo lub pojazdami), markerowanie GPS,

– pozyskiwaniem źródeł dowodowych (przedmioty, nagrania, zdjęcia, zeznania świadków) w sprawach rozwodowych, przygotowywaniem materiałów do procesów, oceną możliwości wygrania spraw w sądach, jak i możliwych do poniesienia własnych strat i szkód majątkowych Klienta,

– uzyskiwaniem źródeł dowodowych we wszelkich sprawach rodzinnych innego typu – m.in. ustalaniem rodzicielstwa, praw do dzieci, czy do majątku, organizacją spraw spadkowych, rozeznawaniem przeszłości osób i rodzin (elementy genealogiczne),

– wywiadami środowiskowymi przydatnymi podczas przygotowywania spraw rodzinnych i majątkowych, również w środowiskach dyspanseryjnych i trudnych,

– ustalaniem kontaktów osobowych i adresowych, zarówno osób, jak i firm, grup i kręgów znajomych, przyjaciół, powiązań pomiędzy osobami, czy grupami, monitoringiem mediów społecznościowych,

– wyśledzaniem możliwych działań niepożądanych lub naruszających dobra osobiste, np. hejtu, zniesławienia lub oczernienia, ustalaniem zakresu takich naruszeń, oceny możliwości procesowych z tym związanych,

– oceną kręgów znajomych dzieci pod względem możliwości zapoznawania osób niepożądanych, udziału w niedozwolonych praktykach czy grach, niebezpiecznych i szkodliwych środowiskach, czy innych zagrożeniach płynących z internetu,

– poszukiwaniem osób zaginionych, zarówno w sprawach świeżych, jak i zadawnionych, penetracją środowisk, archiwów, researchem prasowym i internetowym oraz pozyskiwaniem świadków w tym zakresie,

– weryfikacją kandydatki na opiekunkę dla dziecka – sprawdzanie prawdziwości CV, weryfikacją danych osobowych, referencji, prawa pobytu w Polsce, sprawdzaniem autentyczności dokumentów, czy niepożądanej aktywności w sieci,

– weryfikacją kandydatki na pomoc domową – w zakresie jak u opiekunki do dziecka,

– weryfikacją kandydata na współmałżonka – historią wcześniejszego pożycia, sprawdzaniem podawanych faktów, weryfikacją prawdomówności, ustalaniem faktycznej sytuacji majątkowej, kredytowej i środowiska rodzinnego, niebezpiecznych chorób, czy zachowań aspołecznych w przeszłości,

– ustalaniem genealogii osób,

– sprawdzaniem lokali mieszkalnych oraz domów przed ich nabyciem pod kątem możliwego uciążliwego sąsiedztwa (osobowego lub technicznego).