Weryfikacja kandydata - Biuro detektywistyczno-wywiadowcze Gajska & Majchrzak

Weryfikacja kandydata

Wielu przedsiębiorców przyjmując nową osobę nie zna jej prawdziwych zamiarów oraz podejmuje pewne ryzyko, gwarantując im wynagrodzenie. Nie potrafi na podstawie CV ocenić faktycznych predyspozycji, a co za tym idzie ich przydatności dla przedsiębiorstwa czy sprawdzić prawdomówności na rozmowie kwalifikacyjnej. Pewne umiejętności wymagane na danym stanowisku dają się zweryfikować przez rekruterów, jednak osobowość czy prawdziwe intencje to już co innego.

W naszym Biurze Detektywistyczno-Wywiadowczym posiadamy sektor, w którym następuje bardzo dogłębna weryfikacja pracownika przed zatrudnieniem. Za pomocą najnowszych technologii, wywiadu środowiskowego oraz teleinformatyki tworzymy obraz kandydata, po czym następuje realne sprawdzenie wiarygodności. Oceniamy wszystkie aspekty, od wykształcenia aż po prawdomówność, wynikające z jego CV oraz wystawionych mu rekomendacji!

Weryfikacja pracownika przed zatrudnieniem

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wykorzystywanie wszelkich środków, mających na celu sprawdzenie wiarygodności pracownika. Potrafimy za pomocą zarówno internetu, jak i przy udziale jego znajomych czy nawet rodziny, odkryć wszelkie karty pracownika.

Odwiedzimy poprzednie miejsca zatrudnienia, zapytamy pracodawcę i współpracowników o relacje w zakładzie i wszystkie informacje dokładnie udokumentujemy, tworząc pełną kartotekę osobową. Jesteśmy ludźmi na właściwym stanowisku, dlatego weryfikacja doświadczenia pracownika jest dla nas sprawą spotykaną praktycznie codziennie. Odwiedzimy również szkołę czy uczelnię, gdzie przeprowadzimy weryfikację wykształcenia, zadamy szczegółowe pytania, odpowiadające na to czy kandydat na stanowisko faktycznie ukończył dany kierunek ze umiejętnościami opisywanymi w CV. Zarówno uczelnie, jak i poprzednie prace nie mają przed nami tajemnic.

Weryfikacja kandydata do pracy to dla nas chleb powszedni

Wiemy dokładnie, za jakie sznurki pociągać, by Klient otrzymał całą bazę danych na temat pracownika.

Jeśli posiadasz firmę i chcesz zatrudnić osobę, której przeszłości nie jesteś pewien/-a, to koniecznie zleć nam weryfikację kandydata. Za pomocą wszystkich posiadanych technik w krótkim czasie odpowiemy bardzo dokładnie na zadane pytania i przedstawimy prawdziwy obraz pracownika, który nie wyłoni się z jego CV! Dowiesz się, czy nie był wcześniej karany oraz czy jego zainteresowania mogą wpływać na zatrudnienie i czy jest w takim stanie psychofizycznym, jaki przedstawiał na rozmowie kwalifikacyjnej.