Bezpieczeństwo biznesu - Biuro detektywistyczno-wywiadowcze Gajska & Majchrzak

Bezpieczeństwo biznesu

W zakresie bezpieczeństwa biznesu mamy dla Państwa dopasowaną do potrzeb ofertę, która zminimalizuje ryzyko powstawania wszelkich nieprawidłowości wewnątrz firmy. Wysoki poziom ochrony wewnętrznych zasobów jest niezbędnym czynnikiem dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju każdej działalności gospodarczej, wiąże się ona bowiem z potencjalnym ryzykiem utraty majątku, a niestety środowiska biznesowe narażone są na zagrożenia wynikające z wszelkiego rodzaju wymuszeń, sabotażu, czy ryzyka wycieku informacji z danej placówki biznesowej. Jesteśmy doświadczonym biurem detektywistycznym, które oferuje wykonywanie swoich usług w sposób profesjonalny z zachowaniem wszelkiej wymaganej przy tego rodzaju działaniach dyskrecji.

W czym się specjalizujemy?

Nasza oferta to skonkretyzowanie działania, które są w stanie pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo biznesu.

Oferujemy usługi w, skład których wchodzi:

 • wywiad gospodarczy – wnikanie w strukturę firmy, identyfikowanie słabych punktów, nieszczelności informacyjnych, możliwości wycieku danych wrażliwych, luk w systemach bezpieczeństwa informatycznego, jak i słabych obszarów ochrony fizycznej,
 • sprawdzenie wiarygodności pracowników – ich przeszłości biznesowej, zawodowej i społecznej, konfrontowanie informacji zawartych w dokumentach z rzeczywistością, badanie wiarygodności CV, ustalanie faktycznych ścieżek kariery tych osób, także pod kątem karalności lub niedozwolonej aktywności w internecie,
 • sprawdzanie wiarygodności partnerów biznesowych – przeszłości firm, ich rzeczywistej kondycji biznesowej i kredytowej, prawdziwości danych zawartych w przedkładanych dokumentach, weryfikacją wszelkich danych ekonomicznych, liczbowych i merytorycznych,
 • ochrona znaków towarowych w Polsce i poza jej granicami,
 • rozeznanie w możliwości naruszenia praw przez osoby i firmy, ustalanie zakresu naruszeń, możliwość podejmowania działań prawnych i rozeznanie zakresu tych działań, szacowaniem strat wynikłych z naruszeń,
 • ujawnianie przestępstw dokonanych na szkodę firmy – obserwacja, zbieranie materiału dowodowego, rozeznanie skali dokonanych przestępstw, również tych, do których doszło w przeszłości, czy to w związku przyczynowo-skutkowym, czy też nie związanych z podstawowym przedmiotem zainteresowania, szacowanie zaistniałych strat,
 • ujawnianie nieuczciwej konkurencji – obserwacja, zbieranie materiałów dowodowych, ocena skali zjawiska i możliwości zapobiegawczych lub procesowych,
 • weryfikacja kandydatów na pracownika pod kątem historii zawodowej i rzeczywistej przydatności, badanie kwalifikacji i predyspozycji, ocena prawdziwości podawanych faktów, solidności biznesowej i analiza ewentualnych niedozwolonych działań na przykład w sieci,
 • weryfikacja już zatrudnionych pracowników – pod kątem dalszej przydatności, zakresu obowiązków, wydajności, a także możliwych nielegalnych działań na szkodę firmy, wyłudzania świadczeń, czy innych poczynań mających negatywny wpływ na całą firmę lub jednolitość poszczególnych zespołów pracowniczych,
 • ustalanie majątku dłużnika – obserwacja, zbieranie dowodów, szacowanie, możliwość windykacji, opłacalność podejmowania tych działań,
 • ustalanie aktualnego miejsca przebywania dłużnika – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, rozeznawanie prawnych możliwości ściągnięcia go do kraju (lub państwa trzeciego) i podjęcia działań windykacyjnych,
 • wykrywanie działań na szkodę firm ubezpieczeniowych – ocena szkód pod kątem możliwości wyłudzenia, oszacowanie możliwości procesowych w dochodzeniu praw, przygotowanie różnorodnego materiału dowodowego i procesowego,
 • analiza dokumentacji i ujawnianie fikcyjnych zdarzeń będących podstawą do wypłaty odszkodowań.

Co jest jeszcze istotne w prawidłowym rozwoju działalności gospodarczej?

Należy pamiętać również, że w każdej prowadzonej działalności niezwykle istotna jest ochrona biznesu poprzez analizę dokumentacji oraz wykrywanie wszelkich działań na szkodę firmy, a często z tym powiązane jest ustalenie aktualnego miejsca przebywania dłużnika oraz ustalenie majątku dłużnika. Wszystko to ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie firmy, a nasze biuro do każdego klienta podchodzi indywidualnie, dokładając wszelkich starań w zapoznaniu się z Państwa sprawą i należycie ją rozwiązując. Jednym słowem, pomagamy podejmować decyzje i rozwiązywać problemy, które ułatwią Państwa życie oraz poprawią funkcjonowanie firmy.